50 První pátek (jubileum 1972-PVK)

ZAJÍMAVÉ JUBILEUM GOTTWALDOVSKÉ VONICE. Pro milovníky lidového umění Slovácka v Gottwaldově je „první pátek“ termínem důvěrně známým a přesně definovatelným. Jde o označení večera plného dobré pohody, který každý první pátek v měsíci připravuje Vonica – slovácký krúžek závodního klubu národních podniků Svit, Závody přesného strojírenství a Rudý říjen pro sebe, své bývalé členy, souborové příznivce a rodáky ze Slovácka žijící v Gottwaldově. Je to večer zpívání, tancování a muzicírování ne pro obdiv publika, ale pro potěchu vlastního srdce. Jsou to chvíle, kdy se v kolektivu lidí sobě blízkých společným zájmem o folklór nabírají sily pro celoměsíční souborovou dřinu i pro každodenní práci v občanském životě.

Za víc jak čtyři roky existence pravidelných prvopátečních besed u cimbálu se pro jejich průběh vytvořila nepsaná „pravidla hry“, jimž se každý účastník dobrovolně podřizuje. V prvé řadě tu nikdo nepočítá s tím, že bude baven. Zpívají, tančí a muzicírují tu všichni, každý podle svých možností a schopností. Na sále se nekouří a vínko se pije jen v míře potěšlivé. Zvláštní intimitu atmosféry vytváří přátelské a obřadní blahopřání všem, kdo v nadcházejícím měsíci oslaví narozeniny a jmeniny. Jubilantům předá stárek a stárka krúžku pamětní grafický list a kytičku. V krojích vyšňořená děvčica a šohaj z Vonice každého návštěvníka při vstupu do místnosti uvítají, poprosí o podpis do kroniky a předají text písničky, které se všichni účastníci večera společně naučí. Z iniciativy „prvopátečníků“, nečlenů souboru, byla před několika měsíci zahájena organizovaná výuka slováckých tanců. Zájem, nadšení a chuť do učení byla ohromující.

Dodáme-li k tornu všemu, že letos na jaře se uskutečnil „první pátek“ po padesáté, bez jediného vynechání či přeloženi kalendářního termínu, je tu jistě dobrý důvod k radosti z vytrvalosti při užitečném díle. A radosti v ten jubilejní dubnový prvopáteční večer bylo vrchovatě. Přispěla k ní svým dílem i hostující muzika Hradišťanu, jejímuž primášovi J. V. Staňkovi předali členové Vonice gratulační list a kytici k jeho nadcházejícím padesátinám. Přítomní hosté ze státních a odborových institucí ze sousedních souborů a krúžků si na jubilejním „prvním pátku“ gottwaldovské Vonice připili na šťastné shledání při oslavě jubilea stého.

-pvk-

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.