Historie souboru VONICA

Slovácký soubor VONICA patří k nejstarším krúžkům na Moravě.

Jeho první členové se začali scházet v roce 1939 a z roku 1940 jsou první písemné záznamy o činnosti nadšenců, kteří se pod vedením dr. Ladislava Rutteho začali scházet ve „Starém šenku“ suterénu Myslivny ve Zlíně. V tomtéž roce je zaznamenaná první akce pro veřejnost – „Katerinské hody“, kterou tehdy naši předchůdci zorganizovali a založili tím tradici, která se dodržuje dodnes spolu s „Fašankem“, který je pořádaný od roku 1941. Z počátku se soubor jmenoval „krúžek moravských Slováků“, posléze „Slovácký krúžek“ a v sedmdesátých letech přijal nynější jméno VONICA.

Historie krúžku je velmi bohatá, jak na úspěchy na domácích a zahraničních festivalech, tak na osobnosti, které se za ty roky činnosti vystřídaly ve vedení souboru a vtiskly krúžku svůj rukopis. Bylo by asi nemožné vyjmenovat všechny tak, aby se na některé nezapomnělo, ale dvě největší je asi nutné vzpomenout. Těmi byli pan Karel Pavlištík a následně pan Jan Mička, kteří odvedli v krúžku obrovský kus práce a jejichž přínos pro rozvoj souboru snad ani nejde dostatečně docenit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.