O tancích z Moravských Kopanic – k semináři tanců 9. 3. 2019

Tereza a František Šopíkovi z Vyškovce

Připravovaný seminář výuky hrozenských a čardášů z Kopanic v ZK 204 ve Zlíně s termínem 9. 3. 2019 bude bezprostředně po Prvním pátku, který bude ve Sklepě 33 na tř. T. Bati. Zhutnili jsme výuku tak, aby se do dopoledne vešly horňácké sedlácké i tance z Kopanic. Obsah výuky si najdete zde na webu a na našem FB. Tak, jako v březnu 2017 při semináři sedlácké s Horňácka bude výrazným znakem úvodní části semináře užití archivních filmových záznamů význačných interpretů: Z Kopanic bratrů Josefa a Fr. Lebánkových z Vápenic a z Vyškovce Štěpána, Terezy a Fr. Šopíkových. A také archivní ukázky autentického muzicírování manželů L. a Št. Sopíkových a „Kopanického tria“ z Vápenic.

„Minárici“, otec se syny z Vyškovce, později z Kykulských Kopanic

Tito tanečníci a muzikanti byli ústředními postavami pro zápis tanců z Kopanic, který Zdenka Jelínková pro nás a pro pravdivost budoucí interpretace zaznamenala na papíře, ale především na filmovém pásu, tehdejší skutečně dochovaný taneční styl autentických nositelů hrozenských i čardášů s lokalizací jejich narození resp. žití. 

Citace a věrná rekonstrukce jejích zápisů z období let 1950 – 1957 a výuka tanců podle těchto písemných i vizuálních záznamů bude základním a nosným prvkem k pochopení jednotlivých odlišností jak podle osad, tak podle jednotlivých tanečníků, stylu, temperamentu, ovlivnění slovenskou stranou (Vyškovec, Lopenické Bošačky, Kykula), podle taneční dovednosti  – zkrátka jejich umu.

Taneční seminář horňácké sedlácké, kdy jsme měli s brněnským Slováckým krúžkem společnou besedu a čas na výuku podle původní interpretace tanečníků ze třicátých let byl velmi krátký. Proto se k sedláckým podle strýců Buláně, Zemana, Kohúta, Šáchy, vracíme.

V červnu roku 1947 ve Starém Hrozenkově po pověření místního učitele Josefa Kopunce národopisným referentem došlo Zemským národním výborem v Brně k vyhovění žádosti o založení Slováckého krúžku, na první jeho zkoušce se zájemci sešli až 22. 1. 1948. 

Josef Kopunec  se tak stal prvním choreografem, vedoucím krúžku i primášem. Byl však také sběratelem písní z Kopanic, rukopis své sbírky později odkázal rodině Gabrhelů (Gajdoši z Kopanic).

Přestože se Slováckým krúžkem (později přejmenovaném na soubor Kopaničár) občas vystupovali také „staří“ tanečníci – např. výše jmenovaní Fr. Šopík i Josef Lebánek, lze již od poloviny padesátých let sledovat rozdílnost mezi interpretací hrozenských i čardášů v krúžku, kam od jeho začátků chodila zásadně mladá generace, a stylem tancování původních nositelů taneční tradice. 

Zdenka Jelínková výslovně na str. 18 své sbírky kopanických tanců z roku 1957 (zápisy sběrů interpretace autentických nositelů od roku 1950 do 1957) rozděluje tanečníky na starší a mladší generaci, se zásadním popisem rozdílů: taneční krok starší generace je vyhraněný, rázný, a razantní, na pološpičce přiklepnutím (přiražením) holínky ohnuté zánožmo k noze stojné u tanečníků při víření doleva (v čardášovém držení ), zatímco u mladší generace tanečníci  nepřirážejí druhou nohu, nejdou na pološpičku (točí přes celé chodidlo, u tanečnic je v obou případech styl víření mírnější. Dalším rozdílem interpretace mladší generace oproti starší je stejný kroj tanečnice i tanečníka (např. při hrozenské v polootevřeném víření, oba jdou naskakovaným (podtrhávaným krokem), CH dopředu, D dozadu, zatímco u starší generace je krok CH a D stylově rozdílný. 

Citace ze zápisu Zd. Jelínkové, str. 12, hrozenská, víření páru doleva, krok CH: 

„1. doba – malý krok vnitřní levou nohou s obratem 45° vlevo s nepatrným podhmitem v koleni, druhá noha zánožmo zevnitř (kolena u sebe)

2. doba – otočení na noze výkročné podtrhnutím paty doprava s napnutím v koleni asi o  45° vlevo, druhá noha prudce přinoží a došlápne těsně vedle nohy výkročné, chodidlo buď těsně vedle nohy výkročné nebo mírně vysunuto vpřed. Noha v koleni napjatá.

Výřivý pohyb je strohý, víření prudké, po přiražení druhé nohy vždy jako by se pohyb poněkud zastavil. Tančí-li se v holínkách, je krok ráznější nežli v krpcích nebo papučích.“

Dravost, ráznost a razanci popisuje Zdenka Jelínková jako výrazný odlišný styl také u interpretace „dúpané“ z Lopeníka manžely Michalčíkovými (str. 20). 

A stejně tak, jako je drsný a razantní taneční autentický projev, tak podle Zdenky Jelínkové a především podle zápisů a sběrů Joži Černíka byl drsný, někdy až vykřikovaný (podle situace a „stavu“ tanečníků a zpěváků) styl zpěvu hrozenských, především z horských osad. 

Srovnání stylu tance i zpěvu výše citovaných interpretů s obecně prezentovaným stylem Kopaničáru (první filmový klip se záznamem hrozenské a obtáčané a Strážnických slavností v roce 1957) ze šedesátých let,  a dá se říci, že až dodnes, koresponduje se zápisem vyjádřeným Zdenkou Jelínkovou ve sbírce z roku 1957 na str. 13:

– CH: povolení vnitřní nohy v koleně do podhmitu, našlápnutí měkce celým chodidlem na zem, atd.

„Tento krok jeví známky určité degenerace – není tak výrazný jako první z uvedených kroků (str. 12). Běhové kroky: levou se našlápne na přední část chodidla s mírným nadnesením v koleni, pravá na přední část chodidla, ale bez nadnesení v koleni. Tímto krokem tančí většinou mladší tanečnice.“

A znovu v bližší charakteristice tance na str. 17, 18: oddíl D.:

„Ráz tance je živý, taneční projev živelný i u dívek. Zpěv je hlasitý, silně vyrážený.   Taneční krok je u chlapce ráznější než u dívky. V tanečním kroku je rozdíl mezi staršími tanečníky a mladší generací. Krok starší generace byl vyhraněnější, ráznější. U mladší generace se přizpůsobuje dívčí krok vířivý kroku chlapeckému (vlevo i vpravo). U víření vlevo (i v čardášovém držení) je nyní u obou krok měkčí, chlapec nepřiráží druhou nohu s ohýbáním zámožmo. Víření končí dnes pouze jednoduchým nebo složitým „zvrtem“.“

Podobně dynamicky a razantně popisuje Zdenka Jelínková styl tancování prechýtaného i prešlapovaného čardáše, i hrozenských, také v doprovodném textu v Antologii NÚLK, Díl VII., část 1., A. Moravské Kopanice s tím, že oproti živému a dynamickému tancování ve Vápenicích, Vyškovci či Lopeníku je tanec ve Starém Hrozenkově poněkud mírnější (str. 8, 9).

František Šopík z Vyškovce

Tento mírnější způsob/styl  interpretace, jak jej popisuje Zdenka Jelínková ve sbírce z roku 1957 a označuje jako styl mladší generace, se dochoval do dnešních dnů jako styl, jímž tancují tanečníci současného Kopaničáru, předváději jej také tanečníci generace devadesátých let v předmětné Antologii z roku 1996. A kopírují jej ostatní soubory, co se o interpretaci tanců z Kopanic na scéně s menším či větším úspěchem pokoušejí, včetně užití krojových součástek hrozenského kroje.

Josef Lebánek z Vápenic s dcerou

Podle mého názoru se tak do scénické interpretace hrozenských a čardášů z Moravských Kopanic dostala nivelizovaná a zkreslená verze původního stylu autentických nositelů tradice: Na tancování Šopíků, Lebánků, Kročilů, Michalčíků, Machalů, se zapomělo… (viz výše). Jak píše o způsobu tancování mladých  Zdenka Jelínková: “ Tento krok jeví známky určité degenerace…“ (str. 13 sbírky z roku 1957). Bohužel se mně jeví, že měla na mysli tanečníky tehdejšího Slováckého krúžku…

Stačí. 

Účastníkům semináře bude při registraci účasti nabídnuta k objednání sbírkových záznamů na papíře resp. v elektronické podobě: textové přepisy terénních záznamů archivních filmů autentických nositelů tradice, přepisy interpretace tanců z osobních videozáznamů interpretů tanců z Kopanic, atd.

Tentokrát budou připraveny tři datové DVD s archivními vizuálními záznamy, vlastními záznamy tancování: 1. kopanických tanců Kopaničárem, Olšavou, Hradišťanem z poloviny osmdesátých let a mým vlastním záznamem školení tanců z Kopanic z roku 1987 v Bojkovicích, na kterém jsem se Zdenkou Jelínkovou spolupracoval.

2. Archivní vizuální záznamy horňáckých sedláckých a starosvětské z období 1932-1988

3. Archivní vizuální záznamy horňáckého verbuňku, odzemku a starosvětské z období 1930-1987

Také tato DVD bude možné při registraci účasti na semináři objednat.

Moje tajné přání?

Abychom si hrozenské podle stryků Lebánků (Franty i Josefa), podle Franty a Terezie Šopíkových i dúpanou z Lopeníka podle manželů Michalčíkových (jak se bude každému hodit jejich styl k vlastnímu naturelu) zatancovali a zazpívali společně na příštím prvním pátku se všemi z Vás, co Kopanice nosíte v srdci. Aby i náš prechýtaný čardáš měl znovu v sobě to, co tryskalo při výměně tanečnic mezi tanečníky a při „úvrati“, a měl to, co nejen mně u mnoha souborů na scéně chybí: emoce, srdce, zaujetí, živost, razanci, dravost a dynamiku. Aby i horňácké sedlácké v našem provedení měly v sobě to stejné – to,  co u našich předchůdců vidíme a slyšíme na starých filmech a záznamech.

Jan Mička, 6. 2 2019 (aktualizace článku z 11. 9. 2017)

První pátek 8.3.2019

Vážení přátelé,

srdečně tímto zveme všechny kamarády, příznivce a milovníky folkloru na tradiční První pátek souboru Vonica.

Kdy: 8. března 2019 v čase 19:00–24:00
Kde: Sklep 33 Bar, tř. Tomáše Bati 190, 760 01 Zlín

Odkaz na akci na FCB ZDE, na webových stránkách ZDE a umístění místa konání na mapě ZDE, plakát ke stažení ZDE.

Zveme všechny kamarády ze zlínských i přespolních souborů, tanečníky, muzikanty a také krúžkaře našeho Slováckého krúžku a Vonice.

První pátek proběhne opět v nových prostorách, hledáme stále, co je pro zlíňáky to nejdostupnější. Občerstvení je možné si koupit na místě.

Hrají: CM Vonica Zlín s primášem Lexou Gazdošem.

Občerstvení je možné si pořídit na místě.
 
Pokud potřebujete rezervaci, kontaktujte nás prostřednictvím zprávy přes FCB nebo emailem na adresu vonica@vonica80.cz.
Těšíme se na Vaši účast, tak dojděte, dobře se pomějem a společně si zatancujeme, zazpíváme a pohovoříme…. ♥
Pojďte si s námi užít příjemný večer.
 
S přáním krásného dne,

VONICA 80 Zlín

vonica80@gmail.com


VONICA 80 o.p.s.
Mobil: +420 777 064 704
ID dat schránky: n8vu5v7

WEB http://vonica80.cz
FCB http://www.facebook.com/vonica80zlin
GOOGLE+ https://plus.google.com/u/0/+Vonica80Zlin
TWITTER https://twitter.com/vonica80
YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCNo3MjIeO8wE-PB7wT62oZg

Attachments

Taneční seminář Velická a Lhotácká sedlácká z Horňácka + Hrozenské čardáše z Kopanic

Vážení přátelé,

zveme všechny zájemce na taneční seminář

VELICKÁ A LHOTÁCKÁ SEDLÁCKÁ Z HORŇÁCKA

HROZENSKÉ A ČARDÁŠE Z KOPANIC

Taneční seminář s ukázkami archivních filmových záznamů ze třicátých a padesátých let z Horňácka s Fr. Buláňem, J. Šáchou, Jurou Mičkou, Petrem Jelínkem, a  z Kopanic s Fr. a Terezou  Šopíkovými, J. a Fr. Lebánkovými s užitím originálních archivních zvukových záznamů.

Kdy9. března 2019 od 9:00 do 12.30 hodin

KdeZlínský klub 204 – Velký taneční sál č. 219, třída Tomáše Bati 204 (nedaleko náměstí Míru, bývalá knihovna)

Odkaz na akci na FCB ZDE, na webových stránkách ZDE a umístění místa konání na mapě ZDE, plakát ke stažení ZDE.

Doporučujeme si přečíst článek PhDr Jana Mičky – O tancích z Moravských Kopanic – k semináři tanců 9. 3. 2019

První část bude věnována nácviku sedlácké velického typu a variant vývoje sedlácké v Nové Lhotě, druhá část nácviku hrozenských podle stylů J. Lebánka, Fr. Šopíka, variantě z Kykulských Kopanic  a dúpané z Lopeníka, prešlapovanému a prechýtanému čardáši. Jedinečná příležitost, jak se vrátit k interpretaci horňáckých sedláckých i kopanických tanců původními nositeli bez ovlivnění souborovým nácvikem a získat také archivní vizuální záznamy, záznam školení tanců z Kopanic s prof. Jelínkovou v Bojkovicích z roku 1987 i písemné přepisy originálních stylů tanců z Kopanic.

Výuku povede umělecký vedoucí Jan Mička spolu s Jitkou Marušákovou

  • Nutná taneční obuv s nebarvící koženou nebo umělohmotnou podešví, převlek je možný v uzamykatelné šatně v patře
  • Taneční seminář bude veřejný pro všechny zájemce. Rádi se potkáme a poznáme s tanečníky  souborů, které se o tance z Horňácka a Kopanic zajímají anebo je interpretují na scéně.

Registrace je nutná na email: jamjam10@seznam.cz

Info také na https://www.facebook.com/vonica80zlin

  • Registrovaný účastník obratem obdrží potvrzení registrace, přesný program výukových hodin. Obdrží rovněž obsah datového DVD s archivními klipy a interprety Horňáckých a Kopanických tanců k výběru, objednání. Zakoupení bude připraveno k prezenci. Bude možné předat také elektronicky.

Praktické Informace pro účastníky semináře tanců z Kopanic, ZK 204, Zlín, 9. 3. 2019:

  1. Místo prezence: 1. patro Zlínského klubu 204, vpravo na chodbě u sálu č. 219, od 8.30 hod.
  2. Převlek/přezutí: Šatny jsou přímo u prezence, vstup do sálu ve cvičební obuvi.
  3. Program semináře: od 9.00 hod. Horňácko, od 10.30 Kopanice.

K výuce budou využity především archivní nahrávky zvukové nahrávky a před začátkem taneční lekce vždy vizuální ukázka původního stylu významných nositelů tradice resp. srovnání posunu interpretace v současnosti.

Školné: 120Kč, cena jednoho DVD 120Kč, úhrada při prezenci.

  1. Ukončení semináře: 12.30 hod.
  2. Podklady pro výuky tanců splňují obsah příslušných ustanovení autorského zákona: autorské záznamy vedoucího semináře Jana Mičky, /anebo je autor neznámý/.

Těšíme se na Vaši účast.

S přáním krásného dne,

VONICA 80 Zlín

vonica80@gmail.com

Attachments

Holky z Vonica 80 hledají kluky tanečníky

VÝZVA  

Kdy jindy než teď je ta vhodná chvíle?

Holky z Vonica 80 hledají kluky tanečníky, co se k nám chtějí připojit.

Potřebujeme 2-4 šohaje 

Jsme prima parta lidí, co nás tancování a zpěv nesmírně baví.

Pokud máš chuť a cítíš se na to, dej vědět. Na věku nezáleží, pokud nejsi vyloženě „ležák“ 

Učit se novým věcem můžeš v každém věku a nás výzvy baví.

Zkoušky každé úterý 19.00-21.30 na ZK204 ve Zlíně.

Kdo jsme se dozvíš zde – https://vonica80.cz/o-nas

Stačí se s námi jen spojitkontant nebo náš tým

 

Přehled akcí Vonica 80 Zlín 2019

Vonica 80, Zlín: Předběžný návrh vystoupení a účastí v programech pro rok 2019 k doplnění  var.2d

(mimo pravidelný nácvik dle rozpisu zkoušek ve Zlínském klubu 204).

2.2.2019Zlín: Mimořádné pracovní soustředění – příprava choreografií tanců do nové sezóny s muzikou
16.2.2019Zlín – Louky: tradiční voničářská souborová zabijačka
8.3.2019Zlín: První pátek pro veřejnost s hostem – významnou osobností ze Slovácka. Hraje cimbálová muzika Vonica
9.3.2019ZK 204 Zlín: Taneční seminář pro členy souborů: velký sál 219 l od 9.00 do 13.00. Výuka sedláckých z Horňácka, hrozenských a kopanických čardášů s využitím filmového archivu s lektorem PhDr. Janem Mičkou.
26.4.2019Víťa a Věrka, 50/60, tř. Tomáše Bati 383, pro pozvané…
7.5.2019 Libor a Klára 50+5 od 16:00 Vřesovice pro pozvané…
11.5.2019

12.5.2019
Zlín: Mimořádné dvoudenní pracovní soustředění – intenzivní příprava nových choreografií souboru s cimbálovou muzikou (ZK 204)  od 9.00 do 16.00 včetně Balady Kačenka… Náhradní  doplňující termín pro Kačenku 
FFZlín není…
7.6.2019Zlín: První pátek pro veřejnost s hostem – významnou osobností ze Slovácka. Hraje cimbálová muzika Vonica
22.6.2019Festival Kořenec (Blansko): Průvod pd 13.00, 20 min vystoupení, potvrzeno
29.6.2019Strážnice: Společná volná účast souboru na Mezinárodním folklorním festivalu
10/11.8.2019Zlín: pracovní soustředění – příprava na významné akce ve II. pol.
srpen  2019Zatím  neupřesněno nic
23/25.8.2019Zlín- Zlínské besedování: účinkování v pátečním programu festivalu v pořadu podle zadání organizátora.
6.9.2019Zlín: První pátek pro veřejnost ve Zlínském klubu 204. Hraje cimbálová muzika Vonica. 
14.9.2019Boršice u Buchlovic: Burčákové slavnosti – účinkování s muzikou včetně besedy
25/27.10.2019Bekésczaba, Maďarsko: Klobáskový festival, soutěžní účast
16.11.2019Zlín – Malá scéna: celovečerní program k 10. výročí trvání Vonica 80, setkání
6.12.2019Zlín: vánoční beseda u cimbálu pro veřejnost s programem: vánoční koledy se sólisty souboru Vonica 80 a hosty
23.12.2019Otrokovice – Kopánky: tradiční předvánoční setkání členů Vonice 80 v přírodě s obdarováním zvěře
 

 

Vonica 80 – Tradiční zabijačkové hody 2019

Vonica 80 pořádá opět tradiční zabijačkové piškuntálie, tak dojdi, jsi-li pozván nebo se přihlásíš sám ?

Tentokrát zabijačka se vším všudy, co k tomu patří.

Přátelé, rodinní příslušníci a příznivci folkloru nejen Zlínských souborů vítáni.

Kde: Osvoboditelů 64, 763 15 Slušovice, Česká Republika

Kdy: 16 února 2018  od 8:00 hodin

Vstupenky: 400 Kč (slouží jako poukaz na volnou konzumaci všech produktů a případnou výslužku do konviček)
Bankovní spojení pro platby v Česku: 2000409075/2010

Potvrďte svou účast zaplacením na bankovní účet, do poznámky uveďte své jméno.

Zaplatit prosím do 31 ledna 2019, ať máme čas vybrat vhodného čuníka.
Podle počtu platících se zvolí velikost. Co se nesní, si zájemci rozeberou za nákupní ceny na místě. Férová zabijačka ?
 
Hudební nástroje s sebou, zazpíváme si z plna hrdla a s kamarády se pobavíme.
Hospoda a obchod je 3 min pěšky od místa konání zabijačky.
 
Informace o spojení IDOS ZDE
Informace o akci na FCB ZDE
 
Těšíme se na Vaší účast.
 
Za pořadatele Vonica 80 Zlín

První pátek 7.12.2018

Vážení přátelé,

srdečně tímto zveme všechny kamarády, příznivce a milovníky folkloru na tradiční Vánoční První pátek souboru Vonica.

Kdy: 7. prosince 2018 v čase 19:00–24:00
Kde: Kavárna Továrna, Vavreckova 7074, 13. budova Zlín

Odkaz na akci na FCB ZDE, na webových stránkách ZDE a umístění místa konání na mapě ZDE, plakát ke stažení ZDE.

Zveme všechny kamarády ze zlínských i přespolních souborů, tanečníky, muzikanty a také krúžkaře našeho Slováckého krúžku a Vonice. Pozvání platí pro všechny, co mají rádi cimbál a lidovou písničku.

První pátek proběhne v prostoru Kavárna Továrna ve 13 budově areálu Baťa ve Zlíně.

Hrají: CM Vonica Zlín s primášem Lexou Gazdošem

Vstupné: 100,- Kč

Rezervace a prodej lístků: Kavárna Továrna
telefon: 608 564 619
email: zlin@kavarnatovarna.cz

Občerstvení je možné koupit pouze na místě.

Pojďme si společně užít Vánoční setkání s koledami, u cimbálu se tancem a zpěvem pobavit.

Těšíme se na Vaši účast … ♥

S přáním krásného dne,
VONICA 80 Zlín


vonica@vonica80.cz 

 
VONICA 80 o.p.s.
Mobil: +420 777 064 704
ID dat schránky: n8vu5v7

WEB http://vonica80.cz
FCB http://www.facebook.com/vonica80zlin
GOOGLE+ https://plus.google.com/u/0/+Vonica80Zlin
TWITTER https://twitter.com/vonica80
YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCNo3MjIeO8wE-PB7wT62oZg 

Attachments

První pátek 14.9.2018

Vážení přátelé,

srdečně tímto zveme všechny kamarády, příznivce a milovníky folkloru na tradiční První pátek souboru Vonica.

Kdy: 14. září 2018 v čase 18:00–24:00
Kde: Park Komenského – Zlínský Klub 204

Odkaz na akci na FCB ZDE, na webových stránkách ZDE a umístění místa konání na mapě ZDE, plakát ke stažení ZDE.

Zveme všechny kamarády ze zlínských i přespolních souborů, tanečníky, muzikanty a také krúžkaře našeho Slováckého krúžku a Vonice.

První pátek proběhne jako součást akce Roztančený parket ZK 204, začátek od 18:00 v Parku Komenského za ZK 204 od 18.00 hodin do 22.00, s případným prodloužením uvnitř ZK 204 do 24.00 podle situace.

Hrají: CM Vonica Zlín s primášem Lexou Gazdošem.

Občerstvení je možné si pořídit na místě.
 
Pokud potřebujete rezervaci, kontaktujte nás prostřednictvím zprávy přes FCB nebo emailem na adresu vonica@vonica80.cz.
Těšíme se na Vaši účast, tak dojděte, dobře se pomějem a společně si zatancujeme, zazpíváme a pohovoříme…. ♥
Pojďte si s námi užít příjemný večer. 
 
S přáním krásného dne,

VONICA 80 Zlín

vonica80@gmail.com

 
VONICA 80 o.p.s.
Mobil: +420 777 064 704
ID dat schránky: n8vu5v7

WEB http://vonica80.cz
FCB http://www.facebook.com/vonica80zlin
GOOGLE+ https://plus.google.com/u/0/+Vonica80Zlin
TWITTER https://twitter.com/vonica80
YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCNo3MjIeO8wE-PB7wT62oZg 

Attachments

Ze sobotní Strážnice 2018

Ze sobotní Strážnice 2018

(několik postřehů fujinou z dálky)

Strážnickým parkem jsme prošli do skanzenu (někteří z nás se vrátili po dvaceti, někteří víc než po třiceti a Strážnické slavnosti brali jako vzpomínku na mládí).

Návrat do parku okolo stadionu Zámek (beznadějně plný amfiteátr) byl pozdě, fotky z verbířů žádné…tak jsem si to vynahradil na zkoušce padesátileté Veličky na Bludníku. Rezervace  míst v první řadě, odskočení na Zahradu na přehlídku souborů v produkci folklorního sdružení a pak návrat na Bludník. Na Zahradě mě oslovily soubory s věkovým rozsahem účinkujících od dvanácti do sedmdesáti let spolu – v jednom kole… Okamžitě mně naskočila vzpomínka na festival Pětikostelí ve francouzské Bretani  před více než třiceti léty: babička s vnučkou v chorovodu vedle sebe a pro mě oslovení na celý zbytek života. Choreografického. No, právě nám se toto zatím nedaří – jako bychom si vzájemně konkurovali… taková blbost – jak se něco takového může kdokoli domýšlet, je mně nepochopitelné. Ale asi v tom něco je – před třemi léty jsem se v programové brožuře dočetl, že scénické – a velmi úspěšné moderní, v duchu výrazového tance pojaté čarodenice, které jsem v premiéře se souborem předvedl v roce 1989, choreografovala – představte si – v roce 2015 úplně totožně jako já – jakási děvčica. A představe si, že to samé se mně stalo letos na Zahradě – zbojnické z roku 1987 jsem viděl – opět v totožné choreografii  jako je moje – zpracované někým jiným… Že bych se byl schopen proměnit do ženské a pak zase do chlapa? Navíc mnohem mladšími než jsem? Ale já se jmenuji  jinak! Muziku musím pochválit, i děvčice v ní.

Na Bludníku paráda: Velička v plném obsazení konce osmdesátých let (i z pozdějších, musím připustit).

Muzika Petra Obucha a tanečníci – mladí, staří – i velmi staří, ale plni energie, elánu a především umu z Brezové a okolí Myjavy. Vycpálkovi v duchu odkazu Aleny Skálové – viděl jsem v tom Choreu Bohemicu blahé paměti. Elegantní Jasénka, mladistvá, energická a vtipná Kašava včetně nástrojového obsazení (Albert Vyoral na hrábě). Vzpomínka na Hlubinu ve vrcholné choreografické formě Zdeny Kyselé.

Zbytečně akademické průvodní slovo autorek pořadu (z akademického prostředí), v němž mně osobně provokovaly neustálé reminiscence na folklorní hnutí z padesátých let a nesmyslně okecávané tíhy folkloru. Jak je možné ve dvacátých letech dvacátého prvního století vytahovat na scénu nějaké současné folklorní hnutí, které ve skutečnosti neexistuje, nechápu… Představte si, já se folklorem zabývám intenzivně na souborové úrovni i aktivně přímo v rodné vsi od konce šedesátých let, a nějaké hnutí kolem mě ani neprošlo, ani se mně nijak nehnula mysl pod tíhou hnutí. Nechápu, dámy.

Absolutní vrchol programu: „zdavky“ po našem, rekonstrukce horácké svatby z okolí Litomyšle v nádherném kroji, do všech nuancí provedených detailů všech užitých krojových součástek. A že jich při svatbě se všemi převleky a svatebními zvyky je… Moje hluboká poklona Tomáši i Kateřině Hrdličkovým za choreografii i kroje: chlapi bezkonkurence ve všem, nejen beranice a fantasticky zpracované kabáty, různé typy nohavic, ale především opasky – každý s jiným vzorem. Ani se neodvažuji odhadnout, kolik to všechno muselo stát. Peněz, hledání, učení starých technik, materiály, vyšívání.

Jo, a mezitím brněnský Slovácký krúžek s vlastní interpretací kyjovských skočných (proč ne, vždyť právě tam došlo k jejich obrodě, lépe snad znovuzrození s Jurou Petrů a dalšími)…málem bych na Štěpána s ostatními tanečníky i mužáky na scéně zapomněl!

Plánovaný taneční konec s Ondrášem a SĹUKem na Bludníku nám nevyšel. Do posledního volného místečka zaplněné hlediště si užívalo atmosféru naladění z předcházejícího času, bohužel jsme netušili, co se nad námi chystá. Po jednom čísle každého ze souborů KONEC – déšť… a po půlhodině čekání konec definitivní. I tak jsme si scénický tanec i fantastické kapely užili, potěšeni, že ten ONDRÁŠ máme, že nám ho nezrušili.

Ahoj za rok.

Jan Mička

Odkaz na fotogalerii ZDE

První pátek 4.5.2018

Vážení přátelé,

srdečně tímto zveme všechny kamarády, příznivce a milovníky folkloru na tradiční První pátek souboru Vonica.

Kdy: 4. květen 2018 v čase 19:30–0:30
Kde: Hospůdka na Rožku, Masarykova 62, 763 02 Zlín – Malenovice

Odkaz na akci na FCB ZDE, na webových stránkách ZDE a umístění místa konání na mapě ZDE, plakát ke stažení ZDE.

Zveme všechny kamarády ze zlínských i přespolních souborů, tanečníky, muzikanty a také krúžkaře našeho Slováckého krúžku a Vonice.

Zkoušíme opět nové, povaze této akce dle nás příjemnější místo. Tak dojděte ať víme, jestli to bude většině sedět.

Hrají: CM Vonica Zlín s primášem Lexou Gazdošem.

Občerstvení je možné si pořídit na místě.
 
Pokud potřebujete rezervaci, kontaktujte nás prostřednictvím zprávy přes FCB nebo emailem na adresu vonica@vonica80.cz.
Těšíme se na Vaši účast, tak dojděte, dobře se pomějem a společně si zatancujeme, zazpíváme a pohovoříme…. ♥
Pojďte si s námi užít příjemný večer. 
 
S přáním krásného dne,

VONICA 80 Zlín

vonica80@gmail.com

 
VONICA 80 o.p.s.
Mobil: +420 777 064 704
ID dat schránky: n8vu5v7

WEB http://vonica80.cz
FCB http://www.facebook.com/vonica80zlin
GOOGLE+ https://plus.google.com/u/0/+Vonica80Zlin
TWITTER https://twitter.com/vonica80
YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCNo3MjIeO8wE-PB7wT62oZg 

Attachments