Libor a Franta Supovi

HCM Libora Supa vznikla souhrou mnoha drobných náhod a setkání. Základ muziky tvoří primáš (Libor Sup) , kontráš (František Sup) a cimbalista (Pavel Valíček) , kteří se poprvé setkali již na přelomu 70. a 80. let minulého století v dětské muzice Veličánku pod vedením Jarka Miškeříka. Postupem času se v této trojici sešli ještě několikrát. Naposled v roce 1999, kdy spolu s Radimem Kovárníkem (basa), Víťou Prudilem a Petrem Chabičou (klarinety) a Jiřím Valíčkem (basa, violoncello) založili společnou muziku s předlouhým názvem Horňácká cimbálová muzika bratří Supů, Valíčků, Mičků, Radima Kovárníka, Víta Prudila a Petra Chabiče. Z důvodu obtížné zapamatovatelnosti tohoto názvu nejen mezi posluchači, ale i mezi členy samotnými bylo nutno používat zkratku HCM Libora Supa, popřípadě alternativní název sugerující kladný vztah členů k tekutým životabudičům: Vypité sodovčáky. Druhé housle hrával Aleš Mička a jako elév a nejmladší člen muziky přišel Petr Mička, který po odchodu Libora Supa převzal primášský smyčec. Po ukončení aktivního členství v HCM Petra Mičky se v r. 2009, k již zmíněné trojici „veteránů“ přidal basista Jura Moravec a tercáš Pavel Šajdler. Po několika vystoupeních a besedách u cimbálu jsme zjistili, že jsme si v mnoha ohledech blízcí a krátce poté následovalo natočení dvou CD nosičů, první s ženským sborem Lipina „Štyry noci nespała sem“, druhé vlastní „Horňácké sedlácké“. V květnu 2012 jsme natočili další CD s názvem „Horňácké sedlácké II“ a téhož roku jsme jej na Horňáckých slavnostech také pokřtili.
Jsme muzika v pravém slova smyslu lidová – naší hrou se nesnažíme napodobovat ani staré hudce (z jejich odkazu samozřejmě čerpáme, ale v otrockém kopírování a napodobování kohokoliv nespatřujeme smysl lidové muziky) ani hrát složité koncertní úpravy, ty ať hrají studovaní konzervatoristé. Hrajeme a zpíváme zejména tradiční horňácký folklor – prostě a jednoduše, bez vyumělkovanosti – zkrátka „jak nám ruky (a huby) narostly…“.

Zdroj: http://www.hcmlsupa.cz/index.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *