Informace o nás

Taneční skupina Vonica 80, organizovaná pod Vonica 80 o.p.s. je sdružením zejména bývalých tanečníků Slováckého souboru Vonica z 80. let, které vzniklo spontánně v roce 2009. Postupem času se ustálil pravidelný nácvik, ve skupině aktivně působí bývalý dlouholetý umělecký vedoucí Vonice a daří se vytvářet úplně nový repertoár nových tanečních čísel. Vonica 80 se při vytváření repertoáru cíleně zaměřuje na oblast moravsko-slovenského pomezí.

Členové taneční skupiny Vonica 80 právě proto budou dál patřit do Slováckého souboru VONICA, neboť nás všechny spojují nejen příjemné vzpomínky na krásná a bohatá léta tancování v souboru. Dnes, v roce 2021, už máme vlastní cimbálovou muziku, vlastní krojovou výbavu dvou regionů a snažíme se dál, aby se náš originální krojový „park“ obohatil dalšími novými součástkami pro další premiéry, vystoupení, festivaly i První pátky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.