Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Sdružujeme bývalé a současné členy, příznivce a kamarády souboru Vonica Zlín. Stále tančíme, stavíme nová čísla, prostě žijeme přítomností a chceme dále předávat zkušenosti a dobrou náladu.

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Taneční skupina Vonica 80, organizovaná pod Vonica 80 o.p.s. je sdružením zejména bývalých tanečníků Slováckého souboru Vonica z 80. let, které vzniklo spontánně v roce 2009. Postupem času se ustálil pravidelný nácvik, ve skupině aktivně působí bývalý dlouholetý umělecký vedoucí Vonice a daří se vytvářet úplně nový repertoár nových tanečních čísel. Vonica 80 se při vytváření repertoáru cíleně zaměřuje na oblast moravsko-slovenského pomezí. 

Členové taneční skupiny Vonica 80 právě proto jsou a budou dál součástí Slováckého souboru VONICA, neboť nás všechny spojují nejen příjemné vzpomínky na krásná a bohatá léta tancování v souboru, ale v současné době i cimbálová muzika Vonica, která pro nás hraje, a také společná krojová výbava pro naše tancování. I když se snažíme jak můžeme, aby se tento společný krojový "park" obohatil dalšími novými součástkami pro naše další společná i samostatná vystoupení a akce.